Ηλεκτρονικές Πινακίδες LED Διοδίων

Οι περιοχές διοδίων απαιτούν συγκεκριμένα μηνύματα για να καθοδηγήσουν και να διευκολύνουν την κυκλοφορία των οχημάτων.

Σκοπός του είναι η γρήγορη και δυναμική ενημέρωση των οδηγών για το αντίτιμο των διοδίων και τις μεθόδους πληρωμής ,επίσης, ενημερώνουν και καθοδηγούν τους οδηγούς για την διαθεσιμότητα των λωρίδων.

Πινακίδες με τέλεια ορατότητα που μπορούν να συνδυαστούν με αρθρωτά συστήματα ή μεμονωμένα εγκατεστημένες.

Είμαστε σε θέση να παρέχουμε σε ελάχιστο χρόνο όλα τα είδη πινακίδων καθώς και να αναπτύξουμε οποιαδήποτε προσαρμοσμένη λύση απαιτείται, ενώ η τεχνογνωσία μας καλύπτει τόσο τα ευρωπαϊκά όσο και τα αμερικανικά πρότυπα.

Η τεχνολογία διοδίων επιτυγχάνει μέγιστη ευελιξία, αξιοπιστία και απόδοση της επένδυσης.

Κύρια χαρακτηριστικά

  • Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση
  • Έλεγχος CPU ή Contacts
  • Yψηλή ανάλυση και ορατότητα σε σοβαρές κλιματικές συνθήκες
  • Προστασία από υπερτάσεις ισχύος τόσο στις επικοινωνίες όσο και στην ισχύ
  • Λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις κάθε έργου
  • Εφέ Antialiasing για την καλύτερη αναγνώριση κειμένων και εικονογραμμάτων (προαιρετικά)
  • Κατασκευή σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη

LCS
Lane Control Sign

Οι Ηλεκτρονικές Πινακίδες Καθορισμού Λωρίδας Κυκλοφορίας με οθόνη τεχνολογίας LED
ενημερώνουν και καθοδηγούν τους οδηγούς για την διαθεσιμότητα των λωρίδων.

MOP
Method of Payment

Μια ένδειξη για τον προσδιορισμό της μεθόδου πληρωμής για κάθε λωρίδα: Μετρητά ή Πιστωτική Κάρτα.

FMC
Full Matrix Color 

Σε ορισμένους δρόμους, είναι απαραίτητη η εγκατάσταση Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων με την επιλογή της αποστολής κειμένων ή γραφικών μηνυμάτων.

Αρθρωτές λύσεις

Για την εμφάνιση ενός πολλαπλού μηνύματος, μία από τις πιο συχνές επιλογές είναι ο συνδυασμός διαφόρων πινακίδων σε μία ενιαία δομή.