Κάθετη Σήμανση Οδών
Συστήµατα Μεταβλητής Σήµανσης
(VMS-Variable Message Signs)

Τα τελευταία χρόνια η εξέλιξη της τεχνολογίας και της τηλεµατικής, σε συνδυασµό µε την υιοθέτηση της φιλοσοφίας διαχείρισης των οδικών δικτύων, επέτρεψαν την ανάπτυξη νέων συστηµάτων κάθετης σήµανσης, που έρχονται να λειτουργήσουν συµπληρωµατικά στο πεδίο των συµβατικών πινακίδων, ικανοποιώντας την ανάγκη για, κατά περίπτωση, πιο ευέλικτη και καίρια σήµανση.

Χαρακτηριστικό της µεταβλητής σήµανσης είναι ότι δεν δεσµεύεται σε κάποιο σταθερό µήνυµα, αλλά µπορεί να σηµάνει οποιοδήποτε µήνυµα είναι επιθυµητό, αρκεί να πληρούνται κάποιες βασικές αρχές, και βέβαια όσο επιτρέπει η διαµόρφωση της κατά περίπτωση χρησιµοποιούµενης πινακίδας.Έτσι, µπορεί, για παράδειγµα, να εφαρµοστεί µεταβλητή σήµανση σε εισόδους σηράγγων για ενηµέρωση σχετικά µε την κατάσταση που επικρατεί στο εσωτερικό τους, σε υπεραστικές οδούς για ενηµέρωση σχετικά µε κυκλοφοριακές συνθήκες, εργασίες και ατυχήµατα που έπονται, σε αστικές αρτηρίες για πληροφόρηση σχετικά µε τη συµφόρηση του δικτύου και τις προτεινόµενες διαδροµές, και, εν γένει, όπου επιθυµείται ενηµέρωση και ειδοποίηση του οδηγού σε πραγµατικό χρόνο.

Συστήματα Διαχείρισης Κυκλοφορίας
Πινακίδες LED & Ηλεκτρονικά Συστήματα

Λύσεις & Υλικά σχεδιασμένα να επιβιώνουν σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες

Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων Αυτοκινητοδρόμων (VMS)

Ηλεκτρονικές Πινακίδες LED Σηράγγων

Ηλεκτρονικές Πινακίδες LED Διοδίων

Υπηρεσίες

Περισσότερα..
Περισσότερα..
Περισσότερα..
Περισσότερα..

5G TECHNOLOGY
Νέα αρθρωτή τεχνολογία προσαρμοσμένη στην
υψηλότερη απόδοση & αξιοπιστία

Η D.Royal Signature Greek Branch παρουσιάζει μια νέα τεχνολογική πλατφόρμα με σκοπό την απόκτηση των βέλτιστων χαρακτηριστικών για όλες τις Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων της.
Η 5G-VX  τεχνολογία σημαίνει μια σημαντική προσπάθεια για καινοτομία και ανάπτυξη με σκοπό την καλύτερη προσαρμογή στις διαρκείς βελτιώσεις και ανάγκες της αγοράς.

Η νέα πλατφόρμα 5G-VX παρέχει στον πελάτη ένα αποκλειστικό και χρήσιμο εργαλείο για διαχείριση και έλεγχο των VMS.
Ο webserver είναι μια online εφαρμογή με σκοπό τον έλεγχο και την συντήρηση.
Αυξάνει την ικανότητα ελέγχου του εξοπλισμού και απλοποιεί τον έλεγχο συστήματος και χρήστη.
Ο έλεγχος VMS Webserver μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε navigator συνδεόμενο μέσω IP με το πάνελ με σκοπό την συντήρηση, τον έλεγχο και/ή την ενημέρωση.

Το σύστημα διαθέτει αρθρωτή δομή που επιφέρει μεγαλύτερη αυτονομία hardware και software.
Ο εξοπλισμός είναι επιδεκτικός διερεύνησης εξαιτίας της αρθρωτής αυτής δομής, ενώ το software ασχολείται με εικονογράμματα
( pictograms) ή κείμενα.
Η σχεδίαση του προϊόντος και η κατασκευαστική διαδικασία γίνονται ευκολότερα και γρηγορότερα ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πελατών.

Η πλατφόρμα 5G-VX διαθέτει ένα σύστημα ισχύος βασισμένο σε μετατροπείς ενέργειας υψηλής απόδοσης, για απόδοση άνω του 90%.
Η ισχύς βελτιστοποιείται για κάθε LED και αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τη φωτεινότητα που αναδύεται από τα LED.
Αυτή η υψηλή απόδοση της τεχνολογίας 5G-VX επιφέρει μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και της θερμοκρασίας, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής του συστήματος.
Η χαμηλή κατανάλωση καθιστά τις πινακίδες VMS 5G-VX την καλύτερη λύση για ενεργειακά αυτοτρoφοδοτούμενα πάνελ.

Η τεχνολογία 5G-VX διαθέτει ένα ευέλικτο σύστημα επικοινωνιών για προσαρμογή του εξοπλισμού σε οποιοδήποτε σύνηθες πρωτόκολλο δεδομένων : Ethernet, Serial (RS232, RS485), USB, l2C, MicroSD μνήμη σε βάσεις δεδομένων και εφαρμογές software είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά επικοινωνίας των προϊόντων.
Επιπρόσθετα, τα προϊόντα προσαρμόζονται για τα κύρια πρωτόκολλα : NTCIP, DGT ενώ υπάρχει η δυνατότητα να ενσωματωθεί ακόμα και το πρωτόκολλο ενός πελάτη σε κάθε σύστημα ελέγχου.

Τα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, η πολύ απλή συναρμολόγηση και ο έλεγχος κάθε κατασκευαστικής διαδικασίας αποτελούν τα μυστικά για ένα αξιόπιστο τελικό προϊόν. Η ποιότητα δεν είναι διαπραγματεύσιμη.
Επιπλέον, τα συστήματα 5G-VX διαθέτουν ευφυία για διάγνωση και λήψη προστατευτικών μέτρων προς αποφυγή μελλοντικών αποτυχιών.

Το σύστημα 5G -VX επιτρέπει τις απομακρυσμένες ενημερώσεις (updates) firmware/software.
Απλές ενημερώσεις πρωτοκόλλων, ενημερώσεις firmware ή βάση δεδομένων εικονογραμμάτων και μηνυμάτων.
Αυτή η λειτουργία εξοικονομεί κόστος συντήρησης και ενημέρωσης, ενώ καθιστά ευκολότερη την ενημέρωση όλων των VMS.

Το σύστημα περιλαμβάνει έναν driver υψηλής ποιότητας- 16bit ειδικά κατασκευασμένο με τους κορυφαίους προμηθευτές της εταιρίας- ο οποίος επιτρέπει  ακριβή αναπαραγωγή χρωμάτων.
Επιπλέον, επιτρέπει την δημιουργία γραφημάτων και κειμένων με διαφορετικό επίπεδο χρωμάτων, το οποίο παράγει ένα απαλό αποτέλεσμα (antialiasing) στα περιγράμματα, βελτιώνοντας την ορατότητα.
Οι περισσότερες από τις VMS πινακίδες επιτρέπουν μόνο 8 χρώματα. Η τεχνολογία 5G-VX επιτρέπει έως 16 εκατομμύρια χρώματα.