Η Εταιρεία μας, αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία της στην έκδοση οικοδομικών αδειών, είναι σε θέση να εξασφαλίσει την αδειοδότηση της κατασκευής σας σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ομάδα έμπειρων μηχανικών (αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι και τοπογράφοι) αναλαμβάνουν τη συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, εντός και εκτός του νομού Αττικής, καθώς και τον συντονισμό των απαραίτητων ενεργειών για την έγκαιρη κατάθεση αιτημάτων στις αρμόδιες υπηρεσίες.

 

Αναλαμβάνουμε την έκδοση του συνόλου των εγκρίσεων που απαιτούνται για κάθε είδους κτίριο όπως:

Η Διοίκηση του Έργου εστιάζει:

 • Οικοδομική άδεια.

 • Βεβαίωση χαρακτηρισμού δασαρχείων.

 • Έγκριση αρχαιολογίας.

 • Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης.

 • Άδεια εργασιών μικρής κλίμακας.

 • Τακτοποίηση ημιυπαίθριων.

 • Άδεια εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων.

 • Άδεια διανοίξεως γεωτρήσεων για χρήση γεωθερμίας.

 • Έγκριση εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων.

 • Άδεια κατεδάφισης υφιστάμενου κτιρίου.

 • Αλλαγή χρήσης χώρων και όλα αυτά εντός και εκτός νομού Αττικής.

 • Στη χρήση των πόρων,

 • Σε προσαρμογές χρονοδιαγράμματος,

 • Σε θέματα προϋπολογισμού,

 • Στη διαχείριση ανθρωπίνων σχέσεων στο εργοτάξιο,

 • Στη σωστή και συνεχή επικοινωνία όλων των εμπλεκόμενων μελών.