Για την τοποθέτηση ανακλαστήρων οδοστρώματος, απασχολούμε ειδικό αυτόνομο συνεργείο εφαρμογών, αποτελούμενο από τρία μέχρι τέσσερα άτομα, ανάλογα με τον όγκο εργασίας που πρέπει να καλύψει, με αντίστοιχα μηχανήματα τοποθέτησης και απαραίτητα εξαρτήματα για την υλοποίηση της εφαρμογής.

Οι ανακλαστήρες οδοστρωμάτων είναι υλικά οριζόντιας οδικής σήμανσης, τα οποία ανακλούν (μέσω οπισθανακλαστήρων) το φως των φανών των οχημάτων και διευκολύνουν την οδήγηση ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

  • Προειδοποιούν
  • Καθοδηγούν
  • Πληροφορούν
Ανακλαστήρες Οδοστρώματος

Γίνονται αντιληπτοί οπτικώς, ακουστικώς και αισθητώς (μέσω κραδασμών).

Ανάλογα με τη χρήση, έχουμε μόνιμο ή προσωρινό τύπο ανακλαστήρα οδοστρωμάτων. Ο ανακλαστήρας είναι διπλής όψεως, όταν έχει δύο ανακλαστικές επιφάνειες στραμμένες και προς τις δύο κατευθύνσεις του δρόμου, και μονής όψεως, όταν έχει μια ανακλαστική επιφάνεια στραμμένη προς την μια μόνον κατεύθυνση του δρόμου. Στερεώνονται στο οδόστρωμα με επικόλληση.

Χρησιμοποιούνται για να διευκολύνουν την οδήγηση ιδιαίτερα κατά την νύχτα (διαχωρισμός λωρίδων κυκλοφορίας και λεωφορειολωρίδων, πριν από νησίδες αυτοκινητοδρόμων, γκαράζ, parking, διαβάσεις πεζών κ.λ.π.).

Ο ανακλαστήρας αποτελείται από το Σώμα και τα Οπισθανακλαστικά στοιχεία και συνοδεύεται από αντίστοιχο Συγκολλητικό υλικό. Η μορφή και οι διαστάσεις είναι σύμφωνα με το ισχύον πρότυπο (ΕΛΟΤ- ΕΝ 1463).

Οι διατιθέμενοι ανακλαστήρες, από την εταιρεία μας D.Royal Signature Greek Branch, έχουν αντανακλαστικά (οπισθανακλαστικά) στοιχεία σε διάφορες διαστάσεις, αποχρώσεις και σχήματα (μορφές). Τα αντανακλαστικά στοιχεία είναι από γυαλί (φακίδια) ή πλαστικοί (μικροπρισματικής δομής), ανθεκτικά στην τριβή και απόλυτα σύμφωνα με τις φωτομετρικές απαιτήσεις (συντελεστή φωτεινής έντασης R) που προβλέπει το ισχύον πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1463.