Εποξειδική Βαφή

Αντιρρυπαντική επάλειψη επιφανειών από σκυρόδεμα ή τσιμεντοκονία, για την αφαίρεση και προστασία από ρύπους και γκράφιτι.

Η χρήση μηχανημάτων βαφής τελευταίας τεχνολογίας, airless, που διαθέτουμε, δίνουν την δυνατότητα, εκτός της εκτέλεσης των εργασιών σε σύντομο χρονικό διάστημα, της ομοιόμορφης επίστρωσης των υλικών, αποφέροντας ως αποτέλεσμα την πιστή τήρηση των απαιτούμενων προδιαγραφών.

Αντιρρυπαντική Βαφή