Ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει το περιβάλλον, από τη λειτουργία ενός οδικού έργου, είναι η ενόχληση από τον παραγόμενο θόρυβο της κυκλοφορίας. Ο οδικός θόρυβος, που νοείται ως ένας ανεπιθύμητος ήχος που προκαλεί δυσάρεστο αίσθημα, όχι µόνο παρενοχλεί τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στην οδό, αλλά επίσης σε βάθος χρόνου, υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής τόσο για τον άνθρωπο, όσο και για πάσης φύσεως οικοσυστήματα παραπλεύρως της οδού.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, μπορούν να ακολουθηθούν διάφορες τακτικές απομείωσης του θορύβου, ο οποίος μπορεί να παράγεται είτε από διερχόμενα οχήματα, τη γεωμετρία και τα υλικά κατασκευής της οδού, είτε ακόμα και από τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου. Ωστόσο ένα από τα πιο συνήθη, και πολλές φορές χωρίς εναλλακτική λύση, μέτρα αντιμετώπισης είναι η εφαρμογή κατά μήκος της οδού, ηχοπετασµάτων.

Τι είναι τα ηχοπετάσματα;

Τα ηχοπετάσματα τοποθετούνται ως φράγμα στην διάδοση ανεπιθύμητων θορύβων σε βιομηχανικές αστικές ή ημιαστικές περιοχές,
καθώς και σε εφαρμογές περιβαλλοντικής ηχοπροστασίας.

Τα ηχοπετάσματα χρησιμοποιούνται για την αισθητική και ηχομονωτική προστασία από διάφορες πηγές θορύβων, που κυρίως παράγονται σε:

 • Αυτοκινητόδρομους

 • Αεροδρόμια

 • Σιδηρόδρομους

 • Λατομεία

 • Βιομηχανίες

 • Bar

 • Και γενικά πάσης φύσεως υπαίθριες πηγές θορύβου.

Υλικό κατασκευής

Τα ηχοπετάσματα  αποτελούνται από πάνελ που κατασκευάζονται από γαλβανισμένα προδιαμορφωμένα χαλυβδόφυλλα, συμπαγή και διάτρητα με πολλαπλές νευρώσεις “V” για ακαμψία.

Γεμίζονται με συνδυασμό άκαυστων, άσηπτων ινωδών ηχοαπορροφητικών και ηχομονωτικών υλικών, αρίστης ποιότητας, και μοντάρονται επί κατάλληλων σκελετών.

Αναλόγως των απαιτήσεων, τα πάνελ είναι δυνατόν να είναι άβαφα ή χρωματισμένα σε αποχρώσεις RAL, πλαστικοποιημένα, χρωματισμένα ηλεκτροστατικά, από ελάσματα αλουμινίου κ.λ.π..

Οι σκελετοί κατασκευάζονται από μεταλλικά προφίλ εμπορίου ή από προφίλ ειδικού σχεδιασμού.

Άλλοι τύποι πάνελ αποτελούνται από διαφανές Plexi-glass, ξύλινα άσηπτα στοιχεία, ανακυκλωμένα υλικά, στιβαρά δομικά στοιχεία, σύμμεικτες κατασκευές κλπ..

Τύποι Πανελ

Βαρέως, Ενισχυμένου ή Ελαφρού τύπου Δίπλευρα ή Μονόπλευρα:

 • Ηχομονωτικού τύπου
 • Ηχοαπορροφητικού τύπου
 • Συνηχητικού τύπου
 • Ανακλαστικού τύπου

Με στόχο την βελτιστοποίηση του ακουστικού αποτελέσματος, έχουμε την δυνατότητα σύνταξης ειδικών ακουστικών μελετών πρόβλεψης και αξιολόγησης της σωστής επιλογής του κατάλληλου ηχοπετάσματος για κάθε εφαρμογή.

Αναλόγως της εφαρμογής, επιλέγεται ο ενδεδειγμένος τύπος. Οι τύποι εξαρτώνται από την επιλογή των υλικών και της κατάλληλης διαστρωμάτωσής τους.