Το σύστημα σφαιριδιοβολής είναι μια μηχανική διαδικασία η οποία έχει σχεδιαστεί για να αφαιρεί τις επιφανειακές ατέλειες και επιστρώσεις του εδάφους.

Η διαδικασία είναι πλήρως ελεγχόμενη, ασφαλής και φιλική προς το περιβάλλον. Δεν χρησιμοποιεί νερό, χημικές ουσίες ή διαλύτες, δεν εκπέμπει ρύπους ή σκόνη στην ατμόσφαιρα και το υλικό που αφαιρείται μπορεί συχνά να είναι πλήρως ανακυκλώσιμο. Τα μεταλλικά σφαιρίδια που χρησιμοποιούνται , συγκρούονται – αναπηδούν στην επιφάνεια και σε συνδυασμό με το υλικό που βρίσκεται στην επιφάνεια ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για ρύπους, επίστρωμα ή το ίδιο το υλικό της επιφάνειας το οποίο έχει λειανθεί , απορροφώνται στο μηχάνημα από τον αέρα που δημιουργείται από τη μονάδα αναρρόφησης.

Μέθοδος Σφαιριδιοβολής

Αυτή η μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμοσθεί ευρύτατα στην περιοχή τόσο της Αττικής, όπου οι ανάγκες βελτίωσης των οδοστρωμάτων είναι πολύ αυξημένες λόγω ολισθηρότητας αυτών όσο και στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο και ιδίως στα επισημασμένα επικίνδυνα σημεία.

Εφαρμογή

Η μέθοδος της σφαιριδιοβολής εφαρμόζεται με ένα ειδικό μηχάνημα το οποίο εκτοξεύει με υψηλή ταχύτητα τα ατσάλινα σφαιρίδια με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια τραχιά επιφάνεια στην άσφαλτο αυξάνοντας σημαντικά την αντίολισθηρότητα.

Ειδικές εφαρμογές σε:

  • Αυτοκινητόδρομους σκυροδέματος

  • Ολισθηρά οδοστρώματα

  • Αεροδιάδρομους

  • Γέφυρες

  • Τούνελ

Οφέλη Σφαιριδιοβολής:

  • Αυξημένη αντιολισθηρότητα οδοστρώματος.

  • Μείωση τροχαίων ατυχημάτων έως και 80%.

  • Οικονομικότερη διαδικασία για την βελτίωση του οδοστρώματος έναντι της νέας ασφαλτόστρωσης.

  • Κανονική διεξαγωγή της κυκλοφορίας, παράλληλα με τις εργασίες.

  • Το όχημα απορροφά τα επιπλέον εναπομείναντα ατσάλινα σφαιρίδια, όλα τα σκουπίδια και τα υπολείμματα ασφάλτου.