Η εταιρεία μας ειδικεύεται στην βαφή οδικών σηράγγων με ακρυλικό τσιμεντόχρωμα, είτε εποξειδικό είτε πολυουρεθανικό υλικό βάσει Τ.Σ.Υ κατάλληλο για συνθήκες υγρασίας και καυσαερίων, και με τη δυνατότητα να πλένεται με νερό υπό πίεση 6atm.

Με την χρήση εξειδικευμένου συνεργείου και μηχανημάτων τεχνολογίας airless, έχουμε την δυνατότητα να ολοκληρώσουμε όλες τις εργασίες που απαιτούνται, εντός των προαπαιτούμενων χρονικών ορίων του εκάστοτε Έργου.